Идеята за създаването на Сряда 5 възниква спонтанно. Тя е породена от необходимостта на авторите да споделят помежду си своя опит и идеи в областта на съвременното изкуство. Това е първата им съвместна изложба.