Организаторът – секция Графика и илюстрация към СБХ, не използва за форума своите етажи на Шипка 6, а ни пренасочва към Арт алея, където работите си изваждат познати от миналите години артисти (като Маня Вапцарова, Иван Нинов, Юлиан Йорданов и Анна Тихонова-Йорданова) и имена, които сега ще си запишем за първи път. Опознаването за нас важи и за някои от използваните печатни похвати, но вие пък може би знаете какво е преге, мецотинто или акватинта, които гледаме наред с класически офорт, суха игла, висок печат, литография и нови дигитални технологии на границата на днешния и утрешния ден.

Заглавна снимка: работа на Юлиан Йорданов