А именно: дигитална графика на Камен Старчев, скулптура и пърформанс на Златин Орлов, живопис на Калия Калъчева, фотография на Кирил Станоев, графики и концептуален арт на Зоран Мише и Павел Целкоски от Print Nest, рисунка на Стела Василева, скулптури на Валентин Митев и Владимир Мичев, обекти и инсталации на Сирма Маркова и живопис+стрийт арт на Себастиан Куик. В основата на всички тях не е просто младостта като възраст, а всички присъщи ѝ състояния – като любопитство, порив за приключения, експеримент, себеоткриване, себеотричане, бунт, наивност, меланхолия… Сами допишете своя списък в обновеното фоайе на киното.

Заглавна снимка: работа на Стела Василева