Тракарт е център за изследвания, културен туризъм, социални взаимодействия, международен обмен и дава възможност за провеждане на срещи, семинари и дискусии.
Еволюционното развитие през различните епохи е представено на четири нива чрез съвременно експонирани оригинални движими паметници на културата от частните колекции на Фондация Тракарт-2000 и Сбирка Ватеви.

I ниво: Колекция Изкуство от страната на Догоните
Темите в догонското изкуство  включват фигури и маски. Маските са ритуални – за свещенодействия и церемонии. Фигурите са сакрални предмети, одухотворени от митологията.
 
II ниво: Колекция Праистория – култура Марица
Култура Марица е ранно и среднохалколитна археологическа култура в Тракия, пряко продължение на култура Калояновец (Караново IV). Керамичните съдове са най-верният „часовник” на късната праистория. Те са носители на информация, даваща данни за ритуалите, вярванията и традициите на производство, форма и украса.

III ниво: Сбирка Ватеви
Тук е показана една малка част от събираната в продължение на няколко десетилетия колекция на фамилия Ватеви, наброяваща около 5000 предмета. Избрани са артефакти, представящи античната култура по нашите земи в периода I – V в. от новата ера: керамични и бронзови лампи със зооморфни изображения и уникална колекция на апликации за колесници.

IV ниво: Колекция Праистория и Античност на Фондация Тракарт-2000.