Хаджиангеловата къща е построена през 1883 г. и е типичен представител на късния тип симетрични къщи без портик. През 1976 г. в нея е открита експозиция с богата колекция от предмети и облекла, която отразява бита на заможните старозагорски семейства след Освобождението до края на ХІХ в.