Къщата на Филибос Нишанян е построена през 19 век и принадлежи към късния симетричен тип с една ос на симетрията, минаваща надлъжно през салона и стълбата, която е скрита, затворена и следваща дъгообразен таван. Приземният етаж се състои от две големи стаи, салон и две малки второстепенни помещения, а горният е с просторен правоъгълен салон, две големи предни и две задни стаи. Главната фасада е симетрична, с портик и колонада, увенчана с дъгообразен фронтон.