Arena Mega Mall

  • София Бул "Царица Йоанна" 15, търговски център Мега Мол, етаж 2
  • 02 4047 141
  • www.kinoarena.com

През юни 2024 Кино Арена отварят своя нов обект, който можем да открием в Мега Мол в квартал Люлин. Кинокоплексът е обурдван с десет зали с моторизирани кожени реклайнери, които разполага с масичка и USB порт за зареждане.

Молът разполага с паркинг от 600 места, което прави гостуването му още по-лесно и удобно.

Програма

19 юли |петък|: 13:00 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 17:20 | 18:00 | 18:50 (2D) | 19:30 (3D)
20 юли |събота|: 11:20 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 17:20 | 18:00 | 18:50 (2D) | 19:30 (3D)
21 юли |неделя|: 11:20 | 12:40 | 13:20 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 17:20 | 18:00 | 18:50 (2D) | 19:30 (3D)
22 юли |понеделник|: 13:00 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 17:20 | 18:00 | 18:50 (2D) | 19:30 (3D)
23 юли |вторник|: 13:00 | 14:00 | 14:40 | 15:20 | 16:00 | 17:20 | 18:00 | 18:50 (2D) | 19:30 (3D)
24 юли |сряда|: 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:30 | 17:20 | 18:40 (2D) | 19:30 (3D)
25 юли |четвъртък|: 13:20 | 14:20 | 15:20 | 16:30 | 17:20 | 18:40 (2D) | 19:30 (3D)

19 юли |петък|: 13:10
20 юли |събота|: 15:40
21 юли |неделя|: 17:40
22 юли |понеделник|: 20:40
23 юли |вторник|: 15:45
24 юли |сряда|: 18:45
25 юли |четвъртък|: 21:00

19 юли |петък|: 13:20 | 18:10 | 21:10
20 юли |събота|: 13:30 | 18:10 | 21:10
21 юли |неделя|: 13:30 | 18:10 | 21:10
22 юли |понеделник|: 13:20 | 18:10 | 21:10
23 юли |вторник|: 13:30 | 18:10 | 21:00

Събуди се | Премиера
19 юли |петък|: 13:30 | 16:50 | 19:00 | 21:40
20 юли |събота|: 11:50 | 14:30 | 16:50 | 19:00 | 21:40
21 юли |неделя|: 11:50 | 14:30 | 16:50 | 19:00 | 21:40
22 юли |понеделник|: 13:30 | 16:50 | 19:00 | 21:40
23 юли |вторник|: 13:30 | 16:50 | 19:00 | 21:40
24 юли |сряда|: 14:15 | 19:10 | 22:00
25 юли |четвъртък|: 14:15 | 18:50

19 юли |петък|: 13:40
20 юли |събота|: 13:40
21 юли |неделя|: 13:50
22 юли |понеделник|: 13:45
23 юли |вторник|: 13:40

19 юли |петък|: 13:50 | 16:30 | 19:10 | 20:20 | 20:40 | 21:50
20 юли |събота|: 11:40 | 13:50 | 16:30 | 19:10 | 20:20 | 20:40 | 21:50
21 юли |неделя|: 11:40 | 13:50 | 16:30 | 19:10 | 20:20 | 20:40 | 21:50
22 юли |понеделник|: 13:50 | 16:30 | 19:10 | 20:20 | 20:40 | 21:50
23 юли |вторник|: 13:50 | 16:30 | 19:10 | 20:20 | 20:40 | 21:50
24 юли |сряда|: 16:20 | 19:50 | 22:20
25 юли |четвъртък|: 16:20 | 19:50 | 22:20

19 юли |петък|: 14:10 | 17:10 | 20:10
20 юли |събота|: 11:10 | 14:10 | 17:10 | 20:10
21 юли |неделя|: 11:10 | 14:10 | 17:10 | 20:10
22 юли |понеделник|: 14:10 | 17:10 | 20:10
23 юли |вторник|: 14:10 | 17:10 | 20:10
24 юли |сряда|: 14:10 | 17:00 | 19:40
25 юли |четвъртък|: 14:10 | 17:00 | 19:40

19 юли |петък|: 14:20 | 16:20 (2D) | 18:20 (3D)
20 юли |събота|: 12:10 | 14:20 | 16:20 (2D) | 18:20 (3D)
21 юли |неделя|: 12:10 | 14:20 | 16:20 (2D) | 18:20 (3D)
22 юли |понеделник|: 14:20 | 16:20 (2D) | 18:20 (3D)
23 юли |вторник|: 14:20 | 16:20 (2D) | 18:20 (3D)
24 юли |сряда|: 13:50 | 15:50 (2D) | 17:50 (3D)

Туистърс | Премиера
19 юли |петък|: 15:00 | 17:30 | 18:40 | 20:00 | 21:20 | 22:30
20 юли |събота|: 12:30 | 15:00 | 17:30 | 18:40 | 20:00 | 21:20 | 22:30
21 юли |неделя|: 12:30 | 15:00 | 17:30 | 18:40 | 20:00 | 21:20 | 22:30
22 юли |понеделник|: 15:00 | 17:30 | 18:40 | 20:00 | 21:20 | 22:30
23 юли |вторник|: 15:00 | 17:30 | 18:40 | 20:00 | 21:20 | 22:30
24 юли |сряда|: 14:30 | 18:50 | 21:10
25 юли |четвъртък|: 14:30 | 19:00 | 21:10

19 юли |петък|: 15:50
20 юли |събота|: 18:30
21 юли |неделя|: 20:30
22 юли |понеделник|: 13:40
23 юли |вторник|: 18:30
24 юли |сряда|: 21:40
25 юли |четвъртък|: 14:15

19 юли |петък|: 16:10 | 22:00
20 юли |събота|: 11:45 | 16:10 | 22:00
21 юли |неделя|: 16:10 | 22:00
22 юли |понеделник|: 16:10 | 22:00
23 юли |вторник|: 16:10 | 22:00
24 юли |сряда|: 17:10
25 юли |четвъртък|: 22:30

19 юли |петък|: 16:40
20 юли |събота|: 16:40
21 юли |неделя|: 21:00
22 юли |понеделник|: 21:00
23 юли |вторник|: 16:40
24 юли |сряда|: 21:00

19 юли |петък|: 18:30
20 юли |събота|: 21:00
21 юли |неделя|: 13:40
22 юли |понеделник|: 16:15
23 юли |вторник|: 21:10
24 юли |сряда|: 13:10
25 юли |четвъртък|: 16:50

19 юли |петък|: 20:50
20 юли |събота|: 13:50
21 юли |неделя|: 15:50
22 юли |понеделник|: 18:40
23 юли |вторник|: 13:45
24 юли |сряда|: 15:15
25 юли |четвъртък|: 19:10

19 юли |петък|: 21:00
20 юли |събота|: 20:50
21 юли |неделя|: 16:40
22 юли |понеделник|: 16:40
23 юли |вторник|: 20:50
25 юли |четвъртък|: 20:30

19 юли |петък|: 21:30
20 юли |събота|: 11:30
21 юли |неделя|: 11:30
22 юли |понеделник|: 21:30
23 юли |вторник|: 21:30
24 юли |сряда|: 21:30
25 юли |четвъртък|: 21:30

20 юли |събота|: 12:00
21 юли |неделя|: 12:00

24 юли |сряда|: 13:00 | 14:00 | 14:50 | 15:40 | 16:40 | 17:30 | 18:20 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 21:50 | 22:30
25 юли |четвъртък|: 13:00 | 14:00 | 14:50 | 15:40 | 16:40 | 17:30 | 18:20 | 19:20 | 20:00 | 20:40 | 21:20 | 22:00 | 22:40