Arena The Mall

  • София бул. Цариградко шосе 115 (в търговски център The Mall)
  • Работно време:
    11:00-23:00
  • 02 4047 121
  • www.kinoarena.com

Кино Арена The Mall разполага с 10 зали, от които 5 са нови и обзаведени с луксозни кресла.

Програма

21 май |вторник|: 13:00 | 15:00 (2D) | 17:00 (3D)
22 май |сряда|: 13:00 | 15:00 (2D) | 17:00 (3D)
23 май |четвъртък|: 13:00 | 15:00 (2D) | 17:00 (3D)

21 май |вторник|: 13:10 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00
22 май |сряда|: 13:10 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00
23 май |четвъртък|: 13:10 | 14:30 | 16:00 | 17:30 | 19:00 | 20:30 | 22:00

21 май |вторник|: 13:15 | 17:40
22 май |сряда|: 17:20
23 май |четвъртък|: 17:20

21 май |вторник|: 13:20 | 14:20 | 16:40 | 18:00 | 18:50 | 21:00
22 май |сряда|: 13:15 | 14:20 | 16:40 | 17:50 | 18:50 | 21:00
23 май |четвъртък|: 13:15 | 14:20 | 16:40 | 17:50 | 18:50 | 21:00

21 май |вторник|: 13:40 | 17:10 | 19:30
22 май |сряда|: 17:10 | 19:30
23 май |четвъртък|: 17:10 | 19:30

21 май |вторник|: 13:50 | 15:50 | 18:00 | 20:00 | 22:10
22 май |сряда|: 13:50 | 15:50 | 17:40 | 19:40 | 21:40

21 май |вторник|: 14:10 | 16:20 | 18:20 | 20:20 | 22:30
22 май |сряда|: 13:20 | 16:20 | 18:20 | 20:20 | 22:30
23 май |четвъртък|: 13:20 | 16:20 | 18:20 | 20:20 | 22:30

21 май |вторник|: 14:40 | 19:15
22 май |сряда|: 14:45 | 19:20
23 май |четвъртък|: 14:40 | 19:20

21 май |вторник|: 15:20 | 17:20 | 19:40 | 21:30
22 май |сряда|: 13:30 | 15:30 | 20:00 | 21:50
23 май |четвъртък|: 13:30 | 15:30 | 20:00 | 21:50

Ретроспект | Премиера
21 май |вторник|: 15:30
22 май |сряда|: 15:20
23 май |четвъртък|: 15:20

21 май |вторник|: 15:40 | 19:10 | 21:50
22 май |сряда|: 15:40 | 19:10 | 21:50
23 май |четвъртък|: 15:40 | 19:10 | 21:50

21 май |вторник|: 20:10
22 май |сряда|: 21:30
23 май |четвъртък|: 21:30

21 май |вторник|: 21:10
22 май |сряда|: 21:10
23 май |четвъртък|: 21:10

21 май |вторник|: 21:20
22 май |сряда|: 13:45
23 май |четвъртък|: 13:45

22 май |сряда|: 18:00 | 21:00
23 май |четвъртък|: 18:00 | 21:00