Вера Недкова – художничка, от чиято ръка се появяват живопис, графика и малка пластика – през 1995 завещава на Националната галерия своя дом, заедно с работите й в него. Днес тези 117 живописни творби, 1282 рисунки, 57 икони, съдове и пластика са достъпни в апартамента на втория етаж на улица 11 август номер 2 в къща-музей, която изпълнява основното й желание – да бъде място за срещи с изкуство, за лекции и изложби.