Евро-български културен център

Програма

22 април |понеделник|: 11:30 | 20:00
23 април |вторник|: 18:00
24 април |сряда|: 16:30
25 април |четвъртък|: 16:15

22 април |понеделник|: 11:30
24 април |сряда|: 20:15

22 април |понеделник|: 12:45 | 19:15
23 април |вторник|: 13:00 | 16:30 | 19:15
24 април |сряда|: 13:15 | 16:45 | 19:30
25 април |четвъртък|: 13:15 | 16:45 | 19:30

22 април |понеделник|: 13:00 | 18:15
23 април |вторник|: 13:00 | 18:15
24 април |сряда|: 13:00 | 18:30
25 април |четвъртък|: 13:00 | 18:30

22 април |понеделник|: 14:30

22 април |понеделник|: 15:00
23 април |вторник|: 15:00
24 април |сряда|: 15:00
25 април |четвъртък|: 15:00

22 април |понеделник|: 16:15
24 април |сряда|: 11:45
25 април |четвъртък|: 22:00

22 април |понеделник|: 16:30
23 април |вторник|: 20:00
24 април |сряда|: 15:00
25 април |четвъртък|: 15:00

Писна ми от мен | Премиера
22 април |понеделник|: 17:45
23 април |вторник|: 21:30
25 април |четвъртък|: 11:30

Последната нощ | Премиера
22 април |понеделник|: 20:45
25 април |четвъртък|: 21:00

22 април |понеделник|: 21:15

Зона на интерес | Премиера
23 април |вторник|: 11:30

23 април |вторник|: 11:30


23 април |вторник|: 16:15
25 април |четвъртък|: 20:15

23 април |вторник|: 20:45
24 април |сряда|: 17:45
25 април |четвъртък|: 17:45


24 април |сряда|: 21:00

24 април |сряда|: 22:00

25 април |четвъртък|: 11:30