G8 Синема e място за качествено арт-кино и събития – с три киносалона, уютно кафе и градина – „Кинодвор G8“ за прожекции на открито.

Програма

31 май |сряда|: 12:45
07 юни |сряда|: 19:45 (Кинодвор)
08 юни |четвъртък|: 17:15

31 май |сряда|: 13:30
05 юни |понеделник|: 12:30

31 май |сряда|: 13:45 | 20:15
01 юни |четвъртък|: 14:45
02 юни |петък|: 18:30
03 юни |събота|: 17:00
04 юни |неделя|: 16:30 | 21:15
05 юни |понеделник|: 18:00
06 юни |вторник|: 18:00
07 юни |сряда|: 18:15
08 юни |четвъртък|: 18:30 | 21:45

31 май |сряда|: 14:00
01 юни |четвъртък|: 17:45
06 юни |вторник|: 14:00
07 юни |сряда|: 16:15

31 май |сряда|: 14:15 | 19:30
01 юни |четвъртък|: 18:45 | 21:30 (Кинодвор)
02 юни |петък|: 18:15
03 юни |събота|: 14:00 | 17:45
04 юни |неделя|: 14:15 | 18:00
05 юни |понеделник|: 14:15 | 18:00
06 юни |вторник|: 14:45 | 18:15
07 юни |сряда|: 15:00 | 18:30
08 юни |четвъртък|: 15:30 | 18:45

31 май |сряда|: 15:15
03 юни |събота|: 21:45
05 юни |понеделник|: 16:30
07 юни |сряда|: 21:45

31 май |сряда|: 16:00
01 юни |четвъртък|: 22:00
06 юни |вторник|: 16:30

31 май |сряда|: 16:45
01 юни |четвъртък|: 21:00
02 юни |петък|: 21:45
03 юни |събота|: 15:00 | 20:00
04 юни |неделя|: 14:45
05 юни |понеделник|: 21:00
06 юни |вторник|: 16:15 | 21:15
07 юни |сряда|: 16:30 | 19:45
08 юни |четвъртък|: 16:45 | 20:00

Чебурашка | Премиера
31 май |сряда|: 17:15
01 юни |четвъртък|: 13:15 | 17:00 | 19:30 (Кинодвор)
02 юни |петък|: 16:30
03 юни |събота|: 12:30
04 юни |неделя|: 12:45
06 юни |вторник|: 18:00
07 юни |сряда|: 18:00
08 юни |четвъртък|: 16:15

31 май |сряда|: 17:45
01 юни |четвъртък|: 19:45
02 юни |петък|: 20:00
03 юни |събота|: 18:00
04 юни |неделя|: 16:00 | 19:30 (Кинодвор)
05 юни |понеделник|: 19:45
06 юни |вторник|: 20:00
07 юни |сряда|: 20:15
08 юни |четвъртък|: 22:00

31 май |сряда|: 18:30
01 юни |четвъртък|: 19:15
02 юни |петък|: 20:00
03 юни |събота|: 14:15 | 18:15
04 юни |неделя|: 14:30 | 18:00
05 юни |понеделник|: 12:45
06 юни |вторник|: 19:30
07 юни |сряда|: 13:00
08 юни |четвъртък|: 15:00

31 май |сряда|: 19:15
03 юни |събота|: 21:30
07 юни |сряда|: 12:30

31 май |сряда|: 21:00
04 юни |неделя|: 21:00
05 юни |понеделник|: 19:45 (Кинодвор)
06 юни |вторник|: 12:30

31 май |сряда|: 21:30
03 юни |събота|: 19:30
04 юни |неделя|: 21:30
05 юни |понеделник|: 14:00
06 юни |вторник|: 15:45
07 юни |сряда|: 21:15 (Кинодвор)
08 юни |четвъртък|: 21:15

31 май |сряда|: 21:30
02 юни |петък|: 15:15
03 юни |събота|: 21:45
04 юни |неделя|: 19:45
05 юни |понеделник|: 19:30
06 юни |вторник|: 12:30
07 юни |сряда|: 14:45
08 юни |четвъртък|: 13:15

01 юни |четвъртък|: 10:00
02 юни |петък|: 14:15

01 юни |четвъртък|: 10:00
04 юни |неделя|: 10:00

01 юни |четвъртък|: 11:15
03 юни |събота|: 10:00

01 юни |четвъртък|: 11:30
04 юни |неделя|: 10:00

01 юни |четвъртък|: 12:00
04 юни |неделя|: 10:00

01 юни |четвъртък|: 12:30
02 юни |петък|: 12:00

01 юни |четвъртък|: 13:00
03 юни |събота|: 10:00

01 юни |четвъртък|: 14:00
04 юни |неделя|: 11:15

01 юни |четвъртък|: 15:15
04 юни |неделя|: 11:15

01 юни |четвъртък|: 15:30
03 юни |събота|: 11:15

01 юни |четвъртък|: 16:00
03 юни |събота|: 11:45
04 юни |неделя|: 11:30

01 юни |четвъртък|: 16:45
03 юни |събота|: 12:45

01 юни |четвъртък|: 18:15
04 юни |неделя|: 12:45

01 юни |четвъртък|: 20:30
02 юни |петък|: 21:45
07 юни |сряда|: 22:00
08 юни |четвъртък|: 20:30

01 юни |четвъртък|: 21:30
02 юни |петък|: 20:00
03 юни |събота|: 16:00 | 19:30 (Кинодвор)
04 юни |неделя|: 19:15
08 юни |четвъртък|: 14:15

02 юни |петък|: 12:45

Корсаж | Премиера
02 юни |петък|: 13:30 | 18:15 | 19:30 (Кинодвор)
03 юни |събота|: 16:00 | 19:45 | 21:30 (Кинодвор)
04 юни |неделя|: 13:00 | 16:15
05 юни |понеделник|: 14:30 | 19:30
06 юни |вторник|: 14:15 | 19:45
07 юни |сряда|: 12:15 | 19:45
08 юни |четвъртък|: 12:30 | 19:45 | 21:15 (Кинодвор)

02 юни |петък|: 14:30
06 юни |вторник|: 12:15
08 юни |четвъртък|: 13:45

02 юни |петък|: 16:00
03 юни |събота|: 21:30
06 юни |вторник|: 19:45 (Кинодвор)
07 юни |сряда|: 14:00

02 юни |петък|: 21:30 (Кинодвор)
04 юни |неделя|: 19:45
05 юни |понеделник|: 12:15

02 юни |петък|: 21:45
05 юни |понеделник|: 17:45

04 юни |неделя|: 17:45
05 юни |понеделник|: 16:15
08 юни |четвъртък|: 12:15 | 19:45 (Кинодвор)

04 юни |неделя|: 21:15 (Кинодвор)
07 юни |сряда|: 21:30

05 юни |понеделник|: 16:00

05 юни |понеделник|: 21:30

06 юни |вторник|: 21:30

07 юни |сряда|: 16:45

08 юни |четвъртък|: 18:00Може също да ти хареса

Лятно кино Орфей

от Програмата Прочети още

Derida Stage

от Програмата Прочети още

Arena The Mall

от Програмата Прочети още

Arena Deluxe Bulgaria Mall

от Програмата Прочети още

Arena Mall Markovo Tepe IMAX

от Програмата Прочети още

Arena Mall Markovo Tepe

от Програмата Прочети още