• София ул. Гладстон 8
  • Работно време:
    пн-пт 13:00-21:00, сб-нд 11:00-21:00
  • 02 995 0080
  • g8cinema.com

G8 Синема e място за качествено арт-кино и събития – с три киносалона, уютно кафе и градина – „Кинодвор G8“ за прожекции на открито.

Програма

23 май |четвъртък|: 11:30
25 май |събота|: 10:15
02 юни |неделя|: 10:00

23 май |четвъртък|: 11:30
25 май |събота|: 13:15
01 юни |събота|: 15:15

23 май |четвъртък|: 11:45
25 май |събота|: 11:30
02 юни |неделя|: 13:00

23 май |четвъртък|: 13:00
24 май |петък|: 15:00
25 май |събота|: 14:45
26 май |неделя|: 14:30
27 май |понеделник|: 11:30
28 май |вторник|: 13:00
29 май |сряда|: 11:30
30 май |четвъртък|: 13:00
31 май |петък|: 15:15
01 юни |събота|: 14:45
02 юни |неделя|: 14:30
03 юни |понеделник|: 11:30
04 юни |вторник|: 13:00
05 юни |сряда|: 11:30
06 юни |четвъртък|: 13:00

23 май |четвъртък|: 13:00
24 май |петък|: 21:30
25 май |събота|: 19:30
26 май |неделя|: 19:15
27 май |понеделник|: 18:00
28 май |вторник|: 18:00
29 май |сряда|: 18:15
30 май |четвъртък|: 18:30
31 май |петък|: 13:30
01 юни |събота|: 19:30
02 юни |неделя|: 22:15
03 юни |понеделник|: 15:45
05 юни |сряда|: 19:45 (Кинодвор G8)
06 юни |четвъртък|: 21:45

23 май |четвъртък|: 13:30 | 18:45 | 21:45
24 май |петък|: 17:30 | 22:15
25 май |събота|: 13:15 | 16:15
26 май |неделя|: 13:00 | 16:00
27 май |понеделник|: 13:00 | 18:15
28 май |вторник|: 13:00 | 18:15
29 май |сряда|: 13:00 | 18:15
30 май |четвъртък|: 13:00 | 18:15
31 май |петък|: 14:00 | 22:15
01 юни |събота|: 19:00 | 22:15
02 юни |неделя|: 16:00 | 20:45
03 юни |понеделник|: 13:00 | 18:15
04 юни |вторник|: 13:00 | 18:15
05 юни |сряда|: 13:00 | 18:15
06 юни |четвъртък|: 13:00 | 18:15

23 май |четвъртък|: 14:45
24 май |петък|: 15:15
25 май |събота|: 19:30
26 май |неделя|: 20:45
29 май |сряда|: 11:45
30 май |четвъртък|: 13:00
31 май |петък|: 12:00
02 юни |неделя|: 13:15
03 юни |понеделник|: 19:30 (Кинодвор G8) | 20:00
06 юни |четвъртък|: 20:00

23 май |четвъртък|: 14:45 | 20:00 | 22:00
24 май |петък|: 15:30 | 18:15 | 20:15
25 май |събота|: 16:15 | 18:15
26 май |неделя|: 16:15 | 18:15
27 май |понеделник|: 14:30 | 19:45
28 май |вторник|: 14:30 | 19:45
29 май |сряда|: 14:30 | 19:45
30 май |четвъртък|: 14:30 | 19:45
31 май |петък|: 15:30 | 18:15 | 20:15 | 21:15 (Кинодвор G8)
01 юни |събота|: 16:45 | 18:45 | 21:00 (Кинодвор G8)
02 юни |неделя|: 16:30 | 18:30
03 юни |понеделник|: 14:30 | 19:45
04 юни |вторник|: 14:30 | 19:45
05 юни |сряда|: 14:30 | 19:45
06 юни |четвъртък|: 14:30 | 19:45 | 21:30 (Кинодвор G8)

23 май |четвъртък|: 14:45 | 18:30
24 май |петък|: 13:30 | 16:45 | 18:15
25 май |събота|: 14:45 | 16:30 | 18:00
26 май |неделя|: 14:30 | 16:15
27 май |понеделник|: 14:45 | 18:15
28 май |вторник|: 14:45 | 18:15
29 май |сряда|: 14:45 | 18:30
30 май |четвъртък|: 14:45 | 18:30
31 май |петък|: 17:00
01 юни |събота|: 16:30
02 юни |неделя|: 16:15
03 юни |понеделник|: 14:45
04 юни |вторник|: 14:45 | 18:15 | 19:30 (Кинодвор G8)
05 юни |сряда|: 14:45 | 18:30
06 юни |четвъртък|: 14:45 | 18:30

23 май |четвъртък|: 16:00
29 май |сряда|: 21:45
30 май |четвъртък|: 16:00
31 май |петък|: 21:30
02 юни |неделя|: 21:00 (Кинодвор G8)
06 юни |четвъртък|: 16:00

23 май |четвъртък|: 16:15
24 май |петък|: 19:45
27 май |понеделник|: 21:15
02 юни |неделя|: 19:15

23 май |четвъртък|: 17:00
24 май |петък|: 12:15
25 май |събота|: 22:15
02 юни |неделя|: 11:30

23 май |четвъртък|: 18:00
24 май |петък|: 22:15
26 май |неделя|: 22:00
27 май |понеделник|: 16:30
28 май |вторник|: 16:30
29 май |сряда|: 22:00
30 май |четвъртък|: 22:00
31 май |петък|: 22:15
01 юни |събота|: 22:15
04 юни |вторник|: 16:15
05 юни |сряда|: 22:00

23 май |четвъртък|: 19:45
25 май |събота|: 21:00
26 май |неделя|: 20:45
27 май |понеделник|: 19:45
28 май |вторник|: 15:30
02 юни |неделя|: 21:15
04 юни |вторник|: 16:00

23 май |четвъртък|: 20:15
24 май |петък|: 19:00
25 май |събота|: 17:45
26 май |неделя|: 17:30
29 май |сряда|: 16:30
30 май |четвъртък|: 16:30
31 май |петък|: 19:00
01 юни |събота|: 20:30
02 юни |неделя|: 17:30
03 юни |понеделник|: 21:45
04 юни |вторник|: 21:45
05 юни |сряда|: 16:30
06 юни |четвъртък|: 16:30

23 май |четвъртък|: 22:15
27 май |понеделник|: 22:15
28 май |вторник|: 11:30
04 юни |вторник|: 11:30

24 май |петък|: 10:30
01 юни |събота|: 10:15

24 май |петък|: 10:30
25 май |събота|: 10:15
01 юни |събота|: 13:45
02 юни |неделя|: 11:45

24 май |петък|: 11:00
26 май |неделя|: 11:45
01 юни |събота|: 12:30 | 16:30
02 юни |неделя|: 10:15

24 май |петък|: 11:45
26 май |неделя|: 12:45
28 май |вторник|: 21:15
29 май |сряда|: 16:30
31 май |петък|: 12:15
02 юни |неделя|: 11:30
03 юни |понеделник|: 21:15
05 юни |сряда|: 16:30

24 май |петък|: 12:00
25 май |събота|: 13:00
29 май |сряда|: 13:15
30 май |четвъртък|: 11:30
31 май |петък|: 12:00
02 юни |неделя|: 13:00
03 юни |понеделник|: 21:00 (Кинодвор G8)
06 юни |четвъртък|: 11:30

Зона на интерес | Премиера
24 май |петък|: 13:30
25 май |събота|: 20:15
27 май |понеделник|: 13:00
29 май |сряда|: 21:30
31 май |петък|: 16:30
02 юни |неделя|: 20:30
03 юни |понеделник|: 13:00
04 юни |вторник|: 21:30

24 май |петък|: 13:45 | 16:30 | 20:30
25 май |събота|: 14:30 | 18:00 | 20:45
26 май |неделя|: 14:30 | 17:45 | 19:15
27 май |понеделник|: 11:30 | 14:00 | 19:45
28 май |вторник|: 11:30 | 14:00 | 19:45
29 май |сряда|: 11:30 | 14:45 | 20:00
30 май |четвъртък|: 11:30 | 14:30 | 20:15
31 май |петък|: 18:30 | 19:30 (Кинодвор G8) | 20:45
01 юни |събота|: 18:00 | 20:45
02 юни |неделя|: 14:45 | 17:45 | 19:15
03 юни |понеделник|: 11:30 | 14:15 | 19:30
04 юни |вторник|: 11:30 | 14:30 | 19:45
05 юни |сряда|: 11:30 | 14:45 | 19:45 | 21:30 (Кинодвор G8)
06 юни |четвъртък|: 11:30 | 14:30 | 19:45 (Кинодвор G8) | 21:30

25 май |събота|: 10:00
02 юни |неделя|: 10:15

25 май |събота|: 11:30
01 юни |събота|: 13:15

25 май |събота|: 11:45
01 юни |събота|: 11:45

25 май |събота|: 22:00
28 май |вторник|: 16:15
30 май |четвъртък|: 20:00
04 юни |вторник|: 22:15
06 юни |четвъртък|: 20:00

26 май |неделя|: 10:00
01 юни |събота|: 10:45

26 май |неделя|: 10:00
01 юни |събота|: 09:30

26 май |неделя|: 10:15
01 юни |събота|: 11:00

26 май |неделя|: 11:00
01 юни |събота|: 09:45

26 май |неделя|: 11:15
01 юни |събота|: 12:00

26 май |неделя|: 11:45
01 юни |събота|: 13:15

26 май |неделя|: 22:00
28 май |вторник|: 12:15
04 юни |вторник|: 12:45
05 юни |сряда|: 21:30

27 май |понеделник|: 12:15
28 май |вторник|: 20:15
06 юни |четвъртък|: 21:45

27 май |понеделник|: 15:30
28 май |вторник|: 19:45
03 юни |понеделник|: 16:15
04 юни |вторник|: 19:45

27 май |понеделник|: 16:15
03 юни |понеделник|: 21:30

27 май |понеделник|: 21:45
05 юни |сряда|: 21:45

28 май |вторник|: 22:00
29 май |сряда|: 13:00
31 май |петък|: 14:45
03 юни |понеделник|: 16:30
04 юни |вторник|: 16:30
05 юни |сряда|: 13:00

29 май |сряда|: 16:15
30 май |четвъртък|: 21:45
01 юни |събота|: 21:15
05 юни |сряда|: 16:15

Отвлечен | Премиера
29 май |сряда|: 20:00
30 май |четвъртък|: 16:15
05 юни |сряда|: 20:00
06 юни |четвъртък|: 16:15

30 май |четвъртък|: 11:30
03 юни |понеделник|: 12:30

31 май |петък|: 13:15 | 17:30
01 юни |събота|: 15:00 | 17:45 | 19:30 (Кинодвор G8)
02 юни |неделя|: 14:45
03 юни |понеделник|: 11:15 | 18:45
04 юни |вторник|: 11:30 | 18:30
05 юни |сряда|: 11:45 | 18:30
06 юни |четвъртък|: 11:30 | 18:45


02 юни |неделя|: 19:30 (Кинодвор G8)

02 юни |неделя|: 22:15
06 юни |четвъртък|: 12:45

04 юни |вторник|: 21:15 (Кинодвор G8)
05 юни |сряда|: 13:00