Одеон филмотечно кино

Публичната дейност на Българска национална филмотека се реализира във Филмотечното кино. То започва  да  функционира  от  6  февруари 1961 г.  в  салона на  Клуба  на дейците на културата на ул. „Г. С. Раковски“ 108. След продължително прекъсване през 1969 г. филмотеката наема салона на кино „Влайкова“ с намерението да го превърне в специализирано архивно кино. Дори му дава името „Айзенщайн“, въпреки че до официално преименуване не се стига. Не след дълго и този салон преустановява прожекции, за да се подновят от 20 октомври 1972 г. в току-що откритото студийно кино „Витоша“. Година по-късно филмотеката получава самостоятелен салон – известното на всички столичани кино „Дружба“, прекръстено през 1991 г. на кино „Одеон“. Това кино не прилича на останалите столични кина: рекламно-информационните табла дават възможност на публиката да направи своя избор сред многообразието на показваните заглавия, обединени в цикли. Организират се седмици, гостувания на чужди кинематографии, честване на наши и чужди кинотворци.

Кино Одеон

Програма

23 май |четвъртък|: 12:00

23 май |четвъртък|: 13:45
30 май |четвъртък|: 15:45

23 май |четвъртък|: 16:00
25 май |събота|: 20:45
27 май |понеделник|: 18:00
28 май |вторник|: 12:15

23 май |четвъртък|: 18:00
28 май |вторник|: 14:00
29 май |сряда|: 20:15

23 май |четвъртък|: 20:15

24 май |петък|: 14:15

24 май |петък|: 16:00

24 май |петък|: 18:00

24 май |петък|: 20:00
26 май |неделя|: 14:00
30 май |четвъртък|: 18:00

Гарфилд: Филмът | Премиера
25 май |събота|: 11:15
26 май |неделя|: 12:15
28 май |вторник|: 16:30

25 май |събота|: 13:15
26 май |неделя|: 19:45
28 май |вторник|: 20:00
29 май |сряда|: 15:45

25 май |събота|: 16:00

25 май |събота|: 18:00

26 май |неделя|: 16:15
28 май |вторник|: 18:15
30 май |четвъртък|: 14:00

26 май |неделя|: 18:00
29 май |сряда|: 14:00
30 май |четвъртък|: 20:15

27 май |понеделник|: 14:30

27 май |понеделник|: 16:00
29 май |сряда|: 18:15

27 май |понеделник|: 20:00

29 май |сряда|: 12:15