Целта на този фестивал, който се провежда в навечерието на 4 юли – националния празник на САЩ, е чрез създаване на граждански партньорства да популяризира българо-американското сътрудничество и да осигури обществена подкрепа за побратимяването на София и Чикаго.