Национална галерия Квадрат 500 е открита на 25 май 2015. В 28 зали на четири нива са изложени близо 2 000 произведения от богатия фонд на галерията, който наброява над 42 000 творби на български и чуждестранни художници.
Началото на българската колекция се поставя през 90-те години на 19 век. По-голямата част от чуждестранната колекция е формирана през 80-те години на 20 век.

Националната галерия като институция обединява досегашните Национален музей на българското изобразително изкуство и Националната галерия за чуждестранно изкуство.