Народен театър „Иван Вазов“

Програма

25 май |събота|: 19:00 (Камерна сцена)

25 май |събота|: 19:00 (Голяма сцена)
31 май |петък|: 19:00 (Голяма сцена)

25 май |събота|: 19:30 (Сцена Апостол Карамитев)

26 май |неделя|: 19:00 (Голяма сцена)

26 май |неделя|: 19:00 (Камерна сцена)

26 май |неделя|: 19:30 (Сцена Апостол Карамитев)

27 май |понеделник|: 17:00 (Из театъра и около него) | 20:00 (Из театъра и около него)

28 май |вторник|: 19:00 (Камерна сцена)

28 май |вторник|: 19:30 (Сцена "Апостол Карамитев")

29 май |сряда|: 19:00 (Сцена Апостол Карамите)

29 май |сряда|: 19:00 (Камерна сцена)

30 май |четвъртък|: 19:00 (Камерна сцена)

30 май |четвъртък|: 19:00 (Голяма сцена)

30 май |четвъртък|: 19:30 (Сцена Апостол Карамитев)

31 май |петък|: 19:00 (Камерна сцена)

31 май |петък|: 19:30 (Сцена Апостол Карамитев)